Κυκλοφόρησε η version ΝΕΧΤ 2020-R2.

Εχουν διορθωθεί διάφορα bugs.

Η version αυτή περιέχει μια σημαντική αναβάθμιση στην Pushover Analysis / ΚΑΝΕΠΕ .

Συνιστάται να την κατεβάσετε όλοι οι χρήστες της version ΝΕΧΤ 2020.

Την αναβάθμιση της Pushover Analysis μπορούν επίσης να την κατεβάσουν και οι χρήστες των εκδόσεων 2018-2019

Για οδηγίες εγκατάστασης επισκεφτείτε την παρακάτωv σελίδα <<Αναβάθμιση PUSHOVER NEXT 2018-2019 >>