Εχουν προστεθει για τα κοντα υποστυλώματα τρείς εντολές που η εξήγηση τους βρίσκεται στο παρακάτω κείμενο Κοντά Υποστυλώματα

Επισης στο παρακάτω κείμενο φαίνονται οι ενέργεις του προγράμματος στα κοντά υποστυλώματα Ενέργειες προγράμματος

Το διάταγμα για τα κοντά υποστυλώματα είναι: ΦΕΚ Αρ Δ17α/32/10/ΦΝ429

Gazos Spyros, Dec 02, 15:37