Εγκάρσιος Οπλισμός SIDEFOR
Από την version ΝΕΧΤ 2006 release 3 σε συνεργασία με την ΣΙΔΕΝΟΡ δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες του προγράμματος να μπορούν να επιλέξουν τους εγκάρσιους οπλισμούς SIDEFOR . Το ΝΕΧΤ εκτελεί όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς και επιλέγει τους εγκάρσιους οπλισμούς SIDEFOR αν οι διαστάσεις των διατομών το επιτρέπουν . Η διαδιακασία αυτή διευκολύνεται αν αρχικά επιλέξουμε κατάλληλες διατομές.
Εγκάρσιους οπλισμούς SIDEFOR μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στά υποστυλώματα ορθογωνικής διατομής , τοιχώματα καθώς και σε συνδιασμούς αυτών
Επίσης  εγκάρσιους οπλισμούς SIDEFOR μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στίς δοκούς και πεδιλοδοκούς.

 

Μετά την επίλυση όταν διαβάσουμε τα αποτελέσματα και είναι ενεργοποιημένος ο διακόπτης sidefor εμφανίζονται στις λεπτομέρειες όπλισης ο κωδικός sidefor .

Π.χ SD2040/32/10 , SD3535/33/8

Σημειώσεις για χρησιμοποίηση εγκαρσίων συνδετήρων SIDENOR
Πείραμα Πανεπιστημίου Πάτρας
Διαφημιστικό φυλλάδιο εγκαρσίων συνδετήρων SIDEFOR

Περισσότερες πληροφορίες για το παραπάνω προιόν μπορείτε να βρήτε στην παρακάτω διεύθυνση www.sidenor.gr