Τα δεδομένα του s- mode του ΝΕΧΤ μπορούν να δημιουργηθούν είτε σε γραφικό περιβάλλον είτε με απλό κειμενογράφο κειμένου (text editor). Στην περίπτωση της γραφικής εισαγωγής το πρόγραμμα εκτελεί πολλους ελέγχους για την καταλληλότητα και συμβατότητα των δεδομένων και εμφανίζει στην οθόνη σχετικά μυνήματα, τα οποία βοηθούν τον χρήστη στον εντοπισμό και διόρθωση των λαθών.Με την χρήση κειμενογράφου ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την καταλληλότητα και συμβατότητα των δεδομένων που εισάγει.

Γραφική εισαγωγή δεδομένων

OSNAP

    Διατομές Στύλων   

DOKOI.JPG (3022 bytes)

loads.jpg (3532 bytes)

1.Ομοιόμορφα φορτία

2.Συγκεντρωμένα φορτία

3.Τραπεζοειδή

4.Θερμοκρασία

Εισαγωγή δεδομένων με editor