Κυκλοφόρησε η ΝΕΧΤ 2024 release 1

Επισκεπτείτε το νεο μας site nextprogram.eu

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Το NΕΧΤ είναι ένα γενικό πρόγραμμα σ τ α τ ι κ ή ς και δ υ ν α μ ι κ ή ς αναλύσης καθώς και διαστασιολογήσης (οπλίσεως) γραμμικών ελαστικών συστημάτων.

  • ΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ/ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΧΑΛΥΒΑ, ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ
  • ΓΕΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  • ΓΕΦΥΡΕΣ-ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ
  • ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΑ-ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΑ
  • ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΗΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΓΕΦΥΡΕΣ- ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΚΩΣ 2000,EC2-Μέρος1, ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ,ΕΚΣ1954
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ EC3
ΞΥΛΙΝΕΣ EC5
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ EC6
i
ΕΚΩΣ 2000
EC2 - Μέρος 2
DIN-FACHBERICHT 102
DIN 4227 +DIN 1045

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2003-2004 - ΚΟΝΤΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ

 

Pushover Ανάλυση κατά ΚΑΝΕΠΕ
Πρόγραμμα μη γραμμικής στατικής ανάλυσης, για τον έλεγχο αντοχής σε σεισμό υπαρχόντων κτιρίων για τα οποία διατίθενται οι οπλισμοί.

 

 

Από την version ΝΕΧΤ 2006 release 3 σε συνεργασία με την SINENOR δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες του προγράμματος να μπορούν να επιλέξουν τους εγκάρσιους οπλισμούς SIDEFOR . Το ΝΕΧΤ εκτελεί όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς και επιλέγει τους εγκάρσιους οπλισμούς SIDEFOR αν οι διαστάσεις των διατομών το επιτρέπουν . Η διαδιακασία αυτή διευκολύνεται αν αρχικά επιλέξουμε κατάλληλες διατομές.

 

 

Μεταλλικές Συνδέσεις

Το πρόγραμμα joints σχεδίασης μεταλλικών κόμβων σχεδιάζει στην οθόνη τις λεπτομέρειες των συνδέσεων μεταλλικών κόμβων. Επίσης μπορεί να εκτυπωθεί σε printer - plotter , ή να μετατραπεί σε αρχείο DXF

 

 

 

Τοίχος Αντιστήριξης

Το πρόγραμμα Retain είναι ένα αλληλοεπιδρώμενο windows πρόγραμμα που υπολογίζει με αυτόματες διαδικασίες τοίχους αντιστηρίξεως από σκυρόδεμα. Η εισαγωγή των δεδομένων γίνεται με γραφικό τρόπο και τα αποτελέσματα της επίλυσης μπορούν να εκτυπωθούν όπως και τα σχέδια. Επίσης μπορούν να εξαχθούν και DXF αρχεία.